38 MEGAPOLIS MALL, Centru Comercial - Distractiv
 • MD-2075. Rep. Moldova, Chisinau, str. M. Sadoveanu 42/6
 • (+373 22) 406-333
 • Luni - Duminica 09:00 - 24:00

Megapolis Mall te mută în casă nouă!


Vino în perioada 1 decembrie 2014 – 24 aprilie 2015, fă cumpărături de minim 500 lei şi ai şansa să ciştigi marele premiu - UN APARTAMENT cu suprafaţa de 57 m.p., situat în sec. Rîşcani, şi asta nu e tot, Megapolis Mall pune în joc mai multe Vip Carduri, ce oferă 5 % reduceri pentru oricare cumpărătură. Marea extragere - 25 aprilie 2015

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Noţiuni

În cuprinsul prezentului Regulament termenii au sensul indicat mai jos:

Organizator – Î.C.S. “SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP” S.R.L.

Campanie – Campania promoţională „Megapolis Mall te mută în casa nouă” / tombolă.

ParticipantPersoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu care a împlinit vîrsta de 18 ani şi care acceptă prezentul Regulament.

Regulament - Prevederile prezentului Regulament Oficial.

Comisie - Grup de persoane numite în vederea hotărârii şi executării unor sarcini. Comisia este formată din 3 persoane desemnate de organizator.

Cupon – înscris ce constă din două compartimente detaşabile, numerotat prin număr de la ‚1’ la ‚100’, care confirmă participarea  la tombolă, incluzînd informaţia privind datele de identificare a Participanţilor şi numărul bonului de casă.

Punct de informare -  situat la et. I, în incinta “MEGAPOLIS MALL”, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 42/6. Programul de funcţionare este: Luni – Duminica; 9:30 – 20:00; Tel. (022) 406 333.

Tichet – înscris imprimat cu număr.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 1. Organizatorul Campaniei promoţionale este Î.C.S. "SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP" S.R.L.
 2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, prin amplasarea regulamentului modificat la Punctul de informare. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
 3. Condiţiile prezentului Regulament se consideră acceptate de Participant, în momentul în care acesta semnează şi predă partea detaşabilă a Cuponului către Organizator. Orice retragere ulterioară a acceptării se consideră nevalabilă.

 

SECŢIUNEA 2. ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se desfăşoară în oricare din punctele de vînzare “MEGAPOLIS MALL”, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 42/6, în perioada 1 decembrie 2014 – 24 aprilie 2015.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vîrsta de 18 ani şi care au efectuat cumpărături de minim 500 lei pe un singur bon de casă, în oricare din punctele de vînzare “MEGAPOLIS MALL”, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 42/6, în perioada 1 decembrie 2014 – 24 aprilie 2015, cu condiţia să nu returneze produsele în perioada desfăşurării Campaniei, să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanţi").

3.2. Nu au dreptul de participare la tombolă persoanele juridice, membrii Comisiei de efectuare a tragerilor la sorţi, validare a rezultatelor extragerilor.

SECŢIUNEA 4. FONDUL DE PREMII

În cadrul acestei Campanii, Organizatorul va acorda următoarele premii:

 1. Premiul mare - un Apartament cu suprafaţa de 57 m.p., situat în sec. Rîşcani;
 2. Vip Carduri EVEREST ce oferă 5% reduceri pentru toate cumpărăturile, preţul cumulativ al cărora nu va depăşi 10 000 lei, în oricare din punctele de vînzare al Î.C.S. “Shan Lian International Group” S.R.L.mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 42/6.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

5.1. Pentru fiecare achiziţie în valoare de 500 LEI pe un singur bon de casă, Participanţii se pot prezenta cu bonul de casă la Punctul de informare, unde vor completa un Cupon de participare la tombolă. Acest Cupon se va depune într-o urnă, iar la sfîrşitul perioadei de Campanie se va extrage cîştigătorul marelui premiu, conform metodei de extragere specificată în Secţiunea 6.

5.2. Pentru un singur bon de casă cu suma mai mare de 500 LEI, Participanţii primesc un singur Cupon de participare.

5.3. Persoanele responsabile ale Organizatorului vor verifica bonul/bonurile de casă pentru a vedea dacă produsele s-au cumpărat din cadrul locaţiei stabilite în Secţiunea 2, dacă data bonului corespunde cu perioada Campaniei, dacă bonul de casă respectiv nu a mai fost prezentat anterior şi dacă suma se încadrează în regulile de participare.

5.4. Bonurile de casă verificate vor fi ştampilate de către persoanele responsabile de la Punctul de informare.

5.5. Bonurile de casă vor fi returnate Participanţilor pentru a fi păstrate de către aceştia pentru verificări ulterioare, în caz de cîştig.

5.6. Cupoanele de participare la tombolă sunt valabile pînă în 25 mai 2015, interval în care se poate ridica premiul. În cazul neutilizării Cuponului în acest interval de timp, Participantul pierde drepturile care decurg din deţinerea Cuponului.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL EXTRAGERII

6.1. Premiile se vor oferi prin tragere la sorţi. Tragerea la sorţi se va organiza în data de 25 aprilie 2015, în prezenţa reprezentanţilor Organizatorului şi al Participanţilor, la sediul “MEGAPOLIS MALL”, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 42/6.

6.2. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces verbal de identificare a Cîştigătorului.

6.3. În cadrul Campaniei, fiecare Cupon este numerotat cu numere de la ‚1’ la ‚100’ .

6.4. Pentru extragere vor fi plasate 2 urne:

6.4.1. În urna nr. 1, vor fi plasate toate Cupoanele detaşate, participante la tombolă.  În urna nr. 2 vor fi plasate 100 (una sută) Tichete, fiecare Tichet fiind numerotat cu număr de la 1’ la ‘100’.

6.4.2. Din urna nr. 2, reprezentantul Organizatorului va extrage Tichetul cu număr cîştigător şi va anunţa public numărul cîştigător.

6.4.3. Din urna nr. 1, reprezentantul Organizatorului va extrage Cuponul participant la tombolă, ori de cîte ori va fi necesar, pînă va fi extras Cuponul ce va conţine număr cîştigător, echivalent celui de pe Tichetul cu numar cîştigător.

6.4.4. Primul Cupon, extras din urna nr. 1, ce va conţine număr cîştigător, echivalent celui de pe Tichet, va identifica Cîştigătorul premiului mare, un Apartament.

6.4.5. Restul Participanţilor la tombolă, care vor deţine Cuponul detaşabil cu număr cîştigător, echivalent celui de pe Tichet, urmează a se adresa la Punctul de informare pentru a intra în posesia Vip Cardurilor EVEREST.

6.5. Cupoanele extrase care nu conţin număr cîştigător nu vor beneficia de premii.

6.6. Cuponul nu va fi validat în cazul în care se va constata că nu conţine una din următoarele informaţii: nume, prenume, adresa, număr de telefon, numărul bonului de casă, data cumpărăturii, semnătura.

6.7. În cazul extragerii unui Cupon invalid, acesta va fi anulat şi se va proceda la extragerea următorului Cupon cu număr cîştigător.

SECŢIUNEA 6. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR

7.1. Pentru a intra în posesia premiilor, Cîştigătorii extragerii respective trebuie să se prezinte pînă la data de 25 mai 2015, cu bonul/bonurile de casă ştampilate, cuponul de participare şi cu buletinul de identitate sau permisul de şedere.

7.2. Dreptul de a prelua premiul nu este transmisibil.

7.3. În cazul în care unul sau mai mulţi Cîştigători nu se prezintă în termenul comunicat sa-şi ridice premiul, sau premiile nu sunt acordate pentru că titularii Cupoanelor cîştigătoare nu au prezentat bonurile de casă ştampilate sau nu au prezentat buletinul de identitate sau un alt act care să le probeze identitatea, Organizatorul este în drept să anuleze extragerea premiului respectiv.

7.4. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui cupon participant, decizia comisiei este definitivă.

7.5. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra cuponului. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cupoanele deteriorate sau necorespunzător completate de către participant.

7.6. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul păstrează dreptul de a retrage premiul acordat.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca un Participant să fie desemnat cîştigător, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

8.1.1. Să îndeplinească condiţiile de la Secţiunea 3 al prezentului Regulament.

8.1.2. Să achiziţioneze în perioada Campaniei, produse în valoare de minim 500 LEI pe un singur bon de casă, în oricare din punctele de vînzare “MEGAPOLIS MALL”, mun.Chişinău, str. M. Sadoveanu 42/6, în perioada 1 decembrie 2014 – 24 aprilie 2015.

8.1.3. Să prezinte la completarea Cuponului, bonul de casă în original, care atestă achiziţionarea produselor în valoare de 500 LEI,  în perioada de desfăşurare a Campaniei (nu se acceptă fotocopii, faximile sau orice alte reproduceri ale acestuia).

8.1.4. Să completeze corect Cuponul de participare.

8.1.5. După extragerea Cuponului, în cazul în care  Participantul nu va fi la faţa locului, acesta va fi telefonat să confirme numărul bonului de casă. Dacă Participantul nu va dispune de bonul de casă, atunci se va trece la extragerea următorului Cupon cu număr cîştigător.

8.1.6. Să prezinte la ridicarea premiului Cuponul, bonul de casă în original şi buletinul de identitate sau permisul de şedere.

8.2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor de casă, care reprezintă dovada achiziţionării produselor în valoare de minim 500 LEI, de înstrăinarea lor şi/sau de prezentarea bonurilor de casă deteriorate sau falsificate şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri de casă care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în acest Regulament.

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECŢIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

9.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor.

9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Numele, prenumele şi alte date cu caracter personal, vor fi făcute publice în măsura necesităţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9.3. Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora.

9.4. Prin participarea la Campanie, Participanţii acceptă că, în cazul în care vor cîştiga , numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea sa, pot fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio şi video.

9.5. Participanţii semneaza Declaraţia de consimţămînt privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către ÎCS “Shan Lian International Group” SRL.

 

SECŢIUNEA 10. FORŢA MAJORĂ

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

10.3. În cazul în care organizarea Campaniei este împiedicată de evenimente de forţă majoră, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea Campaniei.

11. TAXE ŞI IMPOZITE

Cîştigătorul premiului mare se obligă să suporte toate taxele şi impozitele prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul în care, Cîştigătorul premiului, refuză a suporta taxele şi impozitele prevăzute de legislaţia în vigoare, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu-i acorda premiul mare.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul către instanţa de judecată potrivit legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.


[2014-11-21]

Ultimele Promotii

  • Reduceri de seara!...
  • Data: 0000-00-00   

  Vină la Supermarketul "Everest" şi profită de reducerile la tot sortimentul de produse din secţiile culinărie şi patiserie.<...

  vezi detalii
  • Reduceri de seara!...
  • Data: 0000-00-00   

  Vină la Supermarketul "Everest" şi profită de reducerile la tot sortimentul de produse din secţia carne.

  ...
  vezi detalii
  • A fost suplimentat numărul auto...
  • Data: 2014-07-10   

  A fost suplimentat numărul autobuzelor de pe rutele  №5  cu 6 unităţi de transport, iar traseul rutei a fost prelungit î...

  vezi detalii
  • Distreaza-te toamna aceasta la Me...
  • Data: 2014-09-20   

  Incepind din 01 Octombrie 2014 ai ocazia sa petreci timpul tau liber la Centrul Comercial Megapolis Mall alaturi de prietenii...

  vezi detalii
  • Grabeste-te la Iarmarocul cu pret...
  • Data: 2014-09-29   

  Megapolis Mall, a dat startul reducerilor!!! Articolele de imbracaminte, incaltaminte, menaj si jucarii, pot fi achizitiona...

  vezi detalii

Toate drepturile sunt rezervate © 2019 MEGAPOLIS MALL SRL Design & Develop by WebStyle